Янги адабиётлар

Публикациялар

Аграр соҳани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси мавзусида профессор-ўқитувчи ва ѐш олимларнинг I илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 30-31 май 2017 йил

Муаллиф: Тошкент Давлат аграр университети

Бўлим: Конференциялар

Мамлакатимиз   ижтимоий-иқтисодий   тараққиѐтида   илм-фан,   таълим   ва   ишлаб чиқариш  интеграциясини  ривожлантириш,  илм  аҳли  фаолиятини  ҳар  томонлама  қўллаб-қувватлаш,  ѐшларга  интеллектуал,  маънавий-маърифий  ҳамда  ахлоқий  жиҳатдан  таълим-тарбияберишсифатиниошириш, шунингдек, талабаларда ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан юзага келаѐтган муаммоларни бартараф этишга ѐрдам бериш қобилиятларини ўргатиш ҳамда давлат илмий-техник   дастурлари   доирасида   бажарилаѐтган   лойиҳалар   асосида   олиб борилаѐтган  тадқиқотларнинг  илмий  янгиликларини  ѐритиш,  профессор-ўқитувчи  ва  ѐшолимлар    ўртасида ―Устоз-шогирд  анъаналарини   давом эттириш, ташаббускорлик хислатларини ривожлантириш борасида фаол изланаѐтган аграр соҳа ходимларининг илмий изланиш натижаларини кенг   оммага тарғиб қилиш мақсадида ушбу тўплам  нашрга таѐрланди.

Қидирув

Эълон

ПубликацияларFlag Counter

Ишчи гуруҳ | Сайт харитаси | Алоқа | CACAARI | ТошДАУ