Янги адабиётлар

Элмурадов Бозорбой Актамович

Тугилган йили: 05.12.1971

Иш жойи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти

Лавозими: Директор ўринбосари

Телефон/Факс: 0366-666-56-26, 0366-666-56-70

Электрон почта: vetiti@qsxv.uz

Илмий даражаси: Ветеринария фанлари номзоди, катта илмий ходим

Кайси чет тилларни билади: Рус, инглиз тиллари

Унвон ва мукофотлар:

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг фахрий ёрлиқлари (2001)

Таълим:

1988-1993 

Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти

Иш фаолияти:

1988-1993 

Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти талабаси

1993-1994 

Ўзбекистон ветеринария илмий-тадқиқот институти лаборанти 

1994-2000 

Ўзбекистон ветеринария илмий-тадқиқот институтида кичик илмий ходим  

2000-2001 

Ўзбекистон ветеринария илмий-тадқиқот институтида катта илмий ходим 

2001-2008 

Ўзбекистон ветеринария илмий-тадқиқот институти Ёш моллар касалликлари бўлими лабораторияси мудири

2008- ҳ.в.

Ўзбекистон ветеринария илмий-тадқиқот институтида директор ўринбосари 

Фаолият тавсифи:

Ёш моллар касалликлари муаммоларини ўрганиш

Публикациялари:

 1.             Элмуродов Б.А. Бузоқларнинг аралаш бактериал касалликларини аниқлаш.// «Ветеринария» 2002  №3  63-64 бетлар.
 2.             Элмуродов Б.А.Ибодуллаев Ф.И.,Абдусаттаров А. Болезни малодняка. //«Ветеринария» Тошкент 1996№2.  2 бет
 3.             Элмуродов Б.А.,Ибадуллаев Ф.И.Бир неча қўзғатувчилар чақирадиган юқумли касалликлар патоморфологияси //«Ветеринария» Тошкент 1996 №4 10-11 бет
 4.             Элмуродов Б.А.Қўзиларда турли хил қўзғатувчилар чақирадиган касалликлар патоморфологияси.//  «Ветеринария» Тошкент 1997 №2 20-21 бет.
 5.             Элмуродов Б.А., Парманов Ж.М., Махматкулов М., Қоракул қўйларида пастереллёзнинг кечиши ва эпизоотологиясининг ўзига хос хусусиятлари. // «Ветеринария» Тошкент 1999. №3 3 бет.
 6.             Элмуродов Б.А., Абдалимов С.Х.Қўйларнинг пастереллёзига қарши кураш чора-тадбирлари // «Зооветеринария» журнали  №1 сони 2008 йил.
 7.             Элмуродов Б.А. «Билиб қўйган яхши» // «Зооветеринария журнали №3 сони 2008 йил.
 8.             Элмуродов Б.А. Паррандаларнинг юкумли касалликларини аниклаш.// “AGROILM” журнали №4 (8) 2008йил 50-51 бетлар.
 9.             Элмуродов Б.А.Қўй ва қўзиларда учрайдиган пастереллёз ва диплококкоз касалликлари //“Зооветеринария» журнали №3 2009 йил 13-14 бет.
 10.         Элмуродов Б.А. “Соғлом ҳайвон сифатли гўшт ва мўл сут гаровидир.” // «Зооветеринария» Журнали №1 2011 й 43-44 бетлар.
 11.         Элмуродов Б.А.Бузоқ ва қўзиларни касалликлардан химоя қилиш. // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журнали” №5 2013 йил
 12.         Elmurodov B.A. Pathomorphology under mixed (colibacteriosis, solmonellosis and posterullosis infections of  colves. // International journal of Applied Agricultural Research. ISSN 0973-2683 Volume 9 # 1 (2014) pp. 85-87
 13.         Элмуродов Б.А., Ибадуллаев Ф.И. Бузоқлар касалликларининг клиник патологоанатомик диагностикаси. // Монография Самарқанд 2010 йил 114 бет.
 14.         Элмуродов Б.А., Наврузов Н., Н.Воҳидова., С.Рашидова “Ёш ҳайвонлар касалликларининг профилактикаси ва уларни даволашда полимер: металл системаларни қўллаш.// Агро-Илм журнали №4 (28) сон. 2013 йил 51-52 бетлар
 15.         Шопулатова З., Элмуродов Б.А., Рўзиқулова Б.У. “Кавш қайтарувчи ҳайвонларда пастереллёз касаллигининг патологоанатомик ва лаборатория диагностикаси”// Зооветеринария журнали №2 сон 2014 йил июн 15-16 бет.
 16.         Д.Жураев , Б.Элмуродов “Чорва молларининг юқумли бактериал касалликларининг олдини олиш-муҳим вазифа”// Қишлоқ хўжалик журнали №5 2014 йил 13-14 бетлар
 17.         Элмуродов Б.А., Наврузов Н., Шопулатова З., Рўзиқулова У.Б. “Ёш ҳайвонлар юқумли касалликларини аниқлаш даволаш ва олдини олиш ҳақида”// “Зооветеринария” жўрнали 2014 йил №5 12-13 бетлар
 18.            Элмуродов Б.А., Абдалимов С.Ҳ., Исматова Р.А. Қўйларнинг диплококкозининг махсус профилактикаси учун инактивацияланган кўп валентли вакцина. // Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси; № IAP 04097. Тошкент -2010.
 19.         Элмуродов Б.А., Абдалимов С.Ҳ. Юқумли касалликлар: Ўзбекистонда қўйларнинг листериози ҳамда бузоқларнинг аралаш бактериал касалликларини аниқлаш. // Ўзбекистон Республикаси интелликтуал мулк агентлиги № AGU 0119 .-Тошкент 2012.
 20.         Элмуродов Б.А. Қузиларда пастереллёз ва колибактериоз аралаш холда учраганда кузатиладиган клиник анатомик белгилари // Проблемы изыскания синтеза и производства препаратов для ветеринарии // Тезис. докл. науч.конф. Самаркнд 1999. 219-221 бет
 21.         Элмуродов Б.А. Қўйлар пастереллёз ва сальмонеллёз касалликларининг патоморфологияси. // Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик хайвонлари касалликларига қарши кураш ва олдини олиш тадбирлари (илмий мақолалар туплами). Самарқанд-2000. 178-180 бет.
 22.         Элмуродов Б.А. Турли хил қўзғатувчилар таьсирида ошқазон ичакларнинг патоморфологик ўзгаришлари // Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик хайвонлари касалликларига қарши кураш ва олдини олиш тадбирлари (илмий мақолалар туплами). Самарқанд-2000. 180-184 бет.
 23.         Элмуродов Б.А. Бузоқларда пастереллёз ва колибактериоз касалликларининг биргаликдаги клиник-анатомик ўзгаришлари. // Қишлоқ хўжалиги тараққиётининг илмий асослари. //Халқаро илмий амалий конф. маьрузаларнинг тезислари. Тошкент Давлат Аграр Унверситети 2001. 277-278 бетлар.
 24.         Элмуродов Б.А. Бузоқларда пастереллёз ва сальмонеллёз касалликларининг патоморфологияси. // Ўзбекистон мустақиллигининг Фани ва технологияларини ривожлантириш кафалати. 5 Республика илмий конф. ЎзР.Фан ва техник давлат комитети Вазирлар махкамаси хузирудаги ОАК. Тошкент 2001.
 25.         Элмуродов Б.А. Аралаш бактериал колибактериоз ва сальмонеллёз касалликларининг патоморфологияси. // ЎзР. Мустакиллигининг 10 йиллиги ва ЎзВИТИ нинг 75 йиллигига боғишланган халқаро илмий конф. маьрузалар матининг туплами. Самарқанд 2001 . 169-170 бет.
 26.         Элмуродов Б.А. Патоморфология при смешанной бактериальной инфекции телят. // Современные проблимы патологической анатомии, патогенеза и диагностики болезней животных. //Всеросейская научно-методическая конференция по патологической анатомии животных. Москва 2003. с. 203-204
 27.         Элмуродов Б.А., Парманов Ж.М., Абдалимов С.Х. Колисальмонеллёз ва пастереллёз касалликларини даволаш ва олдини олишнинг замонавий усуллари. // «Ветеринария сохаси учун дори-дармонлар яратиш синтез килиш ва ишлаб чиқариш. // Учинчи Рес. илмий амалий конференция. Самарқанд . 2004. 89-90 бетлар
 28.         Элмуродов Б.А., Ниязов Ф.А. Смешанные бактериальные болезни птиц. // Украина Инст ветеринарии медицина УКИВМ га 85 МIЖВДОМЧИЙ тематический наукови збирник Украина 2005. 1325-1327 ст.
 29.         Элмуродов Б.А. Патоморфалогия при смешанных инфекциях телят. // Мат. Межд. Науч. Прак. Конф. современное состояние и актуальные проблемы развития ветеринарной науки и практики. Посв. 100 лет КазНИВИ Т.№1. Инф. Болезн. Г. Алмате 2005. с. 289-291.
 30.         Элмуродов Б.А., Нязов Ф.А., Ибадуллаев Ф.И. Ассоциированное течение некоторыч бактериаллых болезней птиц. // Ҳайвонлар ва паррандаларнинг ўта хавли касалликларини тарқалиши ва олдини олишнинг маниторинги. Конф. маьрузалар матнинг туплами. Самарқанд 2006 347-348 бет.
 31.         Элмуродов Б.А., Ибадуллаев Ф.И. Ёш моллар пастереллёз ва диплококкоз касалликларини даволаш хамда олдини олишнинг замонавий усуллари // Тўртинчи Респ.Илмий-Амалий конф. «Ветеринария сохаси учун дори-дармонлар яратиш сентиз қилиш ва ишлаб чиқарищ муаммолари» Конф. Мат.тўплами 2008 йил 339 бет
 32.         Элмуродов Б.А.Паррандаларнинг юкумли аралаш касалликлари //  «Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлигини оширишда аграр фанлар ютуқларининг ўрни.  СамКХИ 80 йиллиги. 2009 й. 85-88 бет
 33.         Япаров Э.Э., Мирзаев Б.Ш. Элмуродов Б.А. Қоракул қўйларда колибактериоз ва сальмонеллёз касалликларининг хусусиятлари. // “Ҳайвон ва паррандаларнинг ўта хавфли касалликларнинг тарқалиши ва олдини олишнинг мониторинги” Тўртинчи халқаро илмий конференция конф.матр Самарқанд 2011 йил 318-320 бетлар
 34.         Элмуродов Б.А., Шералиева И.Д., Наврузов Н.И. Коракул куйларида куп учрайдиган ёш хайвонлар касалликларини аниклаш, даволаш, олдини олиш чоралари // «Чул-яйлов чорвачилигини модернизациялаш муаммолари» Республика илмий Амалий конференциясининг материаллари 2012 йил 27-28 август Самарканд ш. УзКЧЭИТИ
 35.         Элмуродов Б.А., Наврузов Н. И. Ёш ҳайвонлар касалликларини даволашда полимерли препаратларнинг аҳамияти // Агросаноат мажмуаси учун экологик хавфсиз полимерлар Республика илмий-техник анжумани. Тезислар 8-9 ноябр 2012 йил Тошкент шахри.
 36.         Элмуродов Б.А., Абдалимов С.Х., Ганиев И. Чорвачиликда пастереллёз касаллигини олдини олиш чора-тадбирлари // Кишлок хўжалигида инновацион технологияларни жорий килиш муаммолари Конференция материаллар туплами 20-21 ноябр 2012 йил СамКХИ.

Қидирув

Эълон

ПубликацияларFlag Counter

Ишчи гуруҳ | Сайт харитаси | Алоқа | CACAARI | ТошДАУ